Gelişim Danışmanlığı

site 1

Anaokulu Danışmanlığı

 • Eğitici Destek Eğitimleri

 • Aile Rehberliği Seminerleri

 • Atölye Çalışmaları

 • Ebeveyn Danışmanlığı

 • Çocuklar için Mindfulness Uygulamaları

 •  

Aileler İçin Gelişim ve Eğitim Danışmanlığı

  • Bebek gelişimi

  • Uyku düzeni

  • Tuvalet eğitimi

  • Çocuk ve okul

  • İletişim ve oyun

  • Sorun çözme desteği

  • Gelişimsel danışmanlık

  • Ebeveynlik becerileri destek eğitimleri

 

Ruh Sağlığı Derneği Onayı İle Uygulama Yetkinliğine Sahip Olduğum Testler:

Ψ CATELL 2-A ZEKA TESTİ:
7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Ψ CATELL 3-A ZEKA TESTİ:
Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Ψ GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Ψ GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:
Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ψ PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Ψ METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ FROSTIG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ:
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Ψ AGTE ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Ψ PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Ψ BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:
Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.